Spring til indhold
Luk

Om Odense 

Vollsmose 

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Efterkrigstiden var flytterodets tidsalder. Tusinder og atter tusinder af odenseanere pakkede kufferten og flyttede ud fra centrum. I en ring et stykke uden for Odenses gamle bykerne skød det ene boligkvarter efter det andet op, og byens centrum blev langsomt omdannet til et butiks og forretningskvarter.

 

Rejsegilde i Vollsmose 1968 Egeparken 2006

Rejsegilde på en af parkerne ud mod Åsumvej i 1968.

Egeparken 2006. fot. Morten Groth Schärfe.

 

Flytterodet kom efter en befolkningsvækst. Odenses indbygger nummer 100.000 kom til verden i 1950, og herefter lå indbyggertallet ret stabilt i et par årtier. Der blev stadig født mange børn, men folk flyttede i stigende grad bort fra midtbyen. Der manglede simpelt hen gode og moderne boliger i Odenses centrum, og i 1960'erne kunne man stadig finde børnefamilier, der boede på små loftskamre, som aldrig skulle have været brugt til beboelse. Over 300 familier med børn boede i 1962 på værelser, i kælderrum eller på lofter i Odense.

 

Når folk flyttede, skete det dels til rækkehuse og villaer i nye forstadskvarterer og dels til nogle af ”højhusene” i byens udkant, bl.a. ved Bregnevej og Nyborgvej. Andre af efterkrigstidens store almennyttige boligbyggerier lå i Bolbro, i Højstrupområdet og ikke mindst i Vollsmose.

 

I 1964 kunne borgmester Holger Larsen stolt vise Vollsmoseplanen frem for pressen. Med planen satsede kommunen på at udnytte sin sidste ledige jord – det var før kommunesammenlægningen! Hvor der engang havde været losseplads, skulle et moderne boligkvarter vokse frem. Vollsmose skulle være en blanding af lejligheder og rækkehuse med plads til 15.000 mennesker. Og der skulle være alt, hvad et moderne menneske havde brug for, nemlig butikscenter, gymnasium, kirke, fodboldklub, legepladser og masser af grønne områder. Vollsmose var Velfærds-Odenses prestigeprojekt.

 

Sidst i 1960’erne stod de første lejligheder ud mod Åsumvej, også kaldet de gamle parker, klar til indflytning, og i 1974 var anden etape, de nye parker, ud mod Vollsmose Allé færdige. Endelig var en mindre del af området reserveret til parcelhuse. Alle lejlighederne var topmoderne. ”Overalt er der el-bordkomfur og separat indbygget el-bageovn – samt et veldimensioneret køle- og fryseskab”, som det hed i et prospekt fra 1971. Og der var oven i købet beregnet plads til opvaskemaskine – enhver husmors drøm.

 

Vollsmoseplanen blev i 1970’erne modificeret, så der i højere grad blev satset på forskellige typer af etageboliger, rækkehuse og gårdhuse. Flere af byens almennyttige boligforeninger samarbejdede om at opføre de store boligkomplekser, som tilsammen var på størrelse med en middelstor dansk provinsby. Fra begyndelsen satsede man på en bred social profil i området, men gennem de følgende årtier skiftede kvarteret tydeligt karakter, også i sammenhæng med den store indvandring i 1980’erne og 1990’erne.